Healing op afstand

Reading en healing zijn behandelmethodes waarbij gewerkt wordt met energie. Bij een persoonlijke ontmoeting kan het voor de behandeling behulpzaam zijn om het lichaam van een klant aan te raken. Maar kan een reading of healing ook op afstand worden gedaan, zonder dat je fysiek bij elkaar bent? Laten we daar in dit artikel eens naar kijken.

De ongeziene wereld

Wij mensen leven in een zichtbare wereld waar de dingen om ons heen een vaste vorm hebben in de materie. Wat wij zien als materie is eigenlijk samengeperste energie in een vorm die voor ons op aarde begrijpelijk is. Behalve de zichtbare wereld is er ook een ongeziene wereld, waar de aanwezigheid zich uitdrukt in energie zonder vaste vorm. Dit is de wereld van bijvoorbeeld de engelen en van de natuurwezens als kabouters en elfen. Maar ook van zielen die na hun overlijden hun stoffelijk lichaam hebben afgelegd en als energie doorgaan. We kunnen door innerlijk weten begrijpen dat deze wereld er is en soms kunnen we die ook ervaren, voelen of zien.  Misschien ken je het, dat je vanuit je ooghoek iets ziet bewegen en dat als je je ernaar toe draait het niet meer kunt zien? Of er ineens ogenschijnlijk uit het niets een veertje voor je neer dwarrelt? Dat zijn tekenen uit de ongeziene wereld.

Web van energie

Jouw gedachten en gevoelens zijn ook vormen van energie. Dit bewustzijn blijft niet beperkt tot de grenzen van je lichaam, maar bevindt zich ook om je heen, in het ongeziene web van energie dat ons omgeeft. Elke vorm van energie is afkomstig uit één en hetzelfde energieveld, het zogenaamde kwantumveld. Dat betekent dat alles in energie met elkaar verbonden is en dat energie niet gebonden is aan tijd of ruimte. Dat is ook hoe telepathie werkt; de een pikt de gedachte van de ander op uit het kwantumveld. ‘’Ik dacht net aan je en nu bel jij me op.’’ Een herkenbare situatie waarbij je niet bij elkaar bent en toch via bewustzijn met elkaar verbonden bent.

Afstemmen op jouw bewustzijn

Als healers kunnen wij werken met de energie die jij uit uitstraalt. Naar aanleiding van jouw vraag stemmen wij ons af op jouw bewustzijn. Aangezien die als energie altijd aanwezig is hoeven wij daarvoor niet in elkaars fysieke nabijheid te zijn. Op deze manier kunnen wij een reading voor je doen en je meer inzicht en bewustzijn geven over je onderwerp. Blijkt voor jou op dat moment ook healing wenselijk te zijn dan kunnen wij daarvoor helende energie naar jou toe laten stromen. Dit werkt zelfs voor plekken op of in jouw lichaam die klachten geven. Door je vraag bij ons neer te legen heb jij je voor ons opengesteld en kun je ,bewust of onbewust, deze helende energiestroom ontvangen.

Met deze uitleg hebben we je een beeld gegeven over hoe energie werkt en is het duidelijk geworden dat reading en healing prima op afstand kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen we je heel goed helpen op momenten dat het niet zo eenvoudig is om elkaar te ontmoeten.

Raido
Koen van der Schoof en Ellen Alten