Ode aan water

De aanwezigheid van water ervaren we meestal als zo vanzelfsprekend; water dat uit de kraan komt, water om ons heen in het landschap en zonder dat we daar vaak bij stil staan het water in ons lichaam. Wij bestaan voor het grootste deel uit water!

Water heeft vele kwaliteiten.

Water is de bron van het leven, voedt al het leven. Ons eigen bestaan begon in het water van de baarmoeder! Daarmee is water een vrouwelijk principe en verbonden aan gevoelens en emoties. Water kan wat vast zit weer in stroming brengen. Tranen wassen het hart schoon en maken zo ruimte voor meer liefde. Water reinigt, fysiek en energetisch, onszelf en onze omgeving. Het is helder en transparant en het heeft diepte. Water is een drager van informatie, een kwaliteit waar ik later graag meer over vertel. Water bezit een zachte kracht, maar onderschat die kracht niet! Water vormt met haar voortdurende zachte aanwezigheid de rots.

Laten we het water eren en waarderen, simpelweg door er af en toe bij stil te staan wat het ons schenkt en daar dankbaar voor te zijn.